РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

  • O. Y. Diachek
  • O. R. Butkov

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем інформаційного забезпечення та інноваційного розвитку країни. Метою статті є дослідження головних розробок у сфері інформаційних технологій та тенденцій, які спостерігаються на ринку ІТ впродовж останніх років. Проаналізовано рівень та стан галузі інформаційних технологій України та розглянуто провідні ІТ-компанії по розробці програмного забезпечення та досліджено стан капіталовкладень у сферу комп’ютерного програмування та надання інших інформаційних послуг на наступні роки.

Посилання

Батюк А.Е. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб. Л.: Львівська Політехніка, 2004. - 520с.

Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли: Монографиия. – М.: СИНТЕГ, 2005. - 480с.

Информационная экономика и ее структура [Електронний ресурс] – Відкритий доступ: https://studopedia.info/2-661.html.

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2018 роки [Електронний ресурс] – Відкритий доступ: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm.

Мельник Л.Г. Информационная экономика: Монография. – Сумы: ИТД «УК», 233. - 288с.

Офіційний сайт SoftServe [Електронний ресурс] – Відкритий доступ: https://www.softserveinc.com/uk-ua.

Офіційний сайт компанії EPAM[Електронний ресурс] – Відкритий доступ: https://www.epam-group.ru.

Топ-50 найбільших ІТ компаній в Україні [електронний ресурс]- Відкритий доступ: https://jobs.dou.ua/top50.

Batyuk A.E.(2004) “Informatsijni systemy v menedzhmenti” [Information systems in management], Lviv Polytechnic, Lviv.

Gates B. (2005) “Byznes so skorost'iu mysly” [Business with the speed of throught], SYNTEG, Moscow.

Internet library (2015) “Information economy and its structure” [Electronic resource], available at: https://studopedia.info/2-661.html (Accessed at 8 May 2019).

The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019) “Capital investments by types of economic activity for 2010-2018” [Electronic resource] - available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm (Accessed at 16 May 2019).

Melnik L.G. (2013) “Informatsyonnaia ekonomyka” [Information Economics], YTD “UK”, Sumy.

SoftServe Official Website “Information about the company” [Electronic resource] - available at: https://www.softserveinc.com/en, (Accessed at 10 May 2019).

EPAM Official Website “Information about the company” [Electronic resource] - available at: https://www.epam-group.ru, (Accessed at 10 May 2019).

The portal for statistics (2019) “Top 50 largest IT companies in Ukraine” [Electronic resource] - available at: https://jobs.dou.ua/top50/,(Accessed at 10 May 2019).

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи