АДАПТОВАНА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАРТАП-ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • R. Tsygan
  • D. Solodkov
  • K. Tsygan
Ключові слова: стартап; екосистема стартапу; інститути впливу; методики оцінки; фаза розвитку; інвестиційна привабливість; Україна і світ.

Анотація

Авторами було досліджена українська стартап-екосистема, її компоненти, загальний рівень розвитку та інвестиційна привабливість. З метою комплексного дослідження були розглянуті існуючи методики до аналізу і оцінки стартап-екосистеми. Оскільки всі досліджені прийоми виявилися зарубіжними і адаптованими до ринків переважно розвинених економік, автори вважали за доцільне розробку методики, адаптованої до вітчизняної екосистеми стартапу, за якою було здійснено комплексне оцінювання і визначено стан основних індустрій та сфер, що формують стартап-екосистему, її привабливість для інвестування та фаза розвитку. За отриманими значеннями було здійснене порівняння з іноземними екосистемами з метою визначення положення української у глобальних умовах. З метою покращення стану вітчизняної екосистеми стартапу були запропоновані можливі заходи з боку держави та потенційно зацікавлених приватних установ і організацій.

Посилання

Офіційний веб-портал міжнародної дослідницької організації в сфері інновацій Startup Genome/ Global Startup Ecosystem Report 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://startupgenome.com/.

Офіційний веб-портал міжнародної дослідницької організації в сфері інновацій Startup Blink/Startups of Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.startupblink.com/startups/ukraine.

Веб-портал американського акселератора та дослідницького інституту Founder Institute/ San Francisco Startup Resource List: 700+ Accelerators, Investors and more. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fi.co/insight/san-francisco-startup-resource-list-550-accelerators-investors-and-more.

Пилипенко Б. Г. Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Університет банківської справи». Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів. 2015 / Б. Пилипенко – Київ : На правах рукопису, 2015. – 273 с.

Офіційний веб-портал Global Innovation Index Всесвітньої організації інтелектуальної власності/ Global Innovation Index 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report.

Офіційний веб-портал німецької дослідницької організації стартап-екосистем Startup Meter/Singapore: Executive Summary. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://startup-meter.org/wp-content/uploads/2018/07/singapore_executive_summary.pdf.

Офіційний веб-портал Світового Банку/Innovations of Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/en/search?q=ukraine+innovations.

Веб-портал бізнес спрямування World Economic Forum/Global Competitiveness Index. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/.

Веб-портал політико-економічного спрямування Numbeo/Cost of Living. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.numbeo.com.

Веб-портал тестування швидкості Інтернету SpeedTest/Speedtest Global Index. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.speedtest.net/global-index.

Веб-портал ІТ-спрямування Dou.ua/Salariea. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jobs.dou.ua/salaries/.

Веб-портал політико-економічного спрямування Trade Economics/Unemployment rate. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate.

Веб-портал політико-економічного спрямування The Global Economy/Political stability. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/.

Офіційний веб-портал Світового Банку/CPIA transparency, accountability, and corruption in the public sector rating. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/iq.cpa.tran.xq.

Офіційний веб-портал Світового Банку/The World Bank In Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview.

Веб-портал дослідницької організації IMD World Competitiveness Center/Ranking 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/mappe/Downloads/world_digital_competitiveness_yearbook_2017.pdf.

Офіційний веб-портал ООН/ Measuring inequality with the Inequality-Adjusted Human Development Index (IHDI). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/data.

Веб-портал дослідницького Інституту економіки і миру/Report 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf.

The official site of the international research organization Startup Genome (2018), “Global Startup Ecosystem Report 2018“, available at: https://startupgenome.com/all-reports (Accessed 15 April 2019).

The official site of the international research organization Startup Blink (2018), “Startups of Ukraine“, available at: https://www.startupblink.com/startups/ukraine (Accessed 15 April 2019).

Official site of the startup accelerator and research institute Founder Institute (2017), “San Francisco Startup Resource List: 700+ Accelerators, Investors and more“, available at: https://fi.co/insight/san-francisco-startup-resource-list-550-accelerators-investors-and-more (Accessed 17 April 2019).

Pylypenko, B. G. (2015), Venchurny`j kapital yak dzherelo finansuvannya innovacijny`x procesiv [Venture capital as a source of financing of innovative processes], Universy`tet bankivs`koyi spravy`, Kyiv, Ukraine.

The official site of the Global Innovation Index of the World Intellectual Property Organization (2018), “Global Innovation Index 2018“, available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Accessed 17 April 2019).

The official site of the international research organization Startup Meter (2018), “Singapore: Executive Summary“, available at: http://startup-meter.org/wp-content/uploads/2018/07/singapore_executive_summary.pdf (Accessed 17 April 2019).

The official site of the World Bank (2018), “Innovations in Ukraine“, available at: http://www.worldbank.org/en/search?q=ukraine+innovations (Accessed 21 April 2019).

The official site of Web Business Journal the World Economic Forum (2018), “Global Competitiveness Index“, available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/ (Accessed 21 April 2019).

The official site of Web Political Journal Numbeo (2019), “Cost of Living“, available at: https://www.numbeo.com (Accessed 21 April 2019).

The site of the Internet Speed Test (2019), “Speedtest Global Index“, available at: https://www.speedtest.net/global-index (Accessed 24 April 2019).

The news site of IT sphere of Ukraine (2017), “Salaries“, available at: https://jobs.dou.ua/salaries/ (Accessed 19 April 2019).

The official site of Web Economic Journal the Trade Economic (2018), “Unemployment rate“, available at: https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate (Accessed 21 April 2019).

The official site of Web Economic Journal the Global Economy (2017), “Political stability“, available at: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/ (Accessed 22 April 2019).

The official site of the World Bank (2018), “CPIA transparency, accountability, and corruption in the public sector rating“, available at: https://data.worldbank.org/indicator/iq.cpa.tran.xq (Accessed 22 April 2018).

The official site of the World Bank (2018), “The World Bank In Ukraine“, available at: https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview (Accessed 1 May 2019).

The official site of global research organization IMD World Competitiveness Center (2017), “World Digital Competitiveness“, available at: file:///C:/Users/mappe/Downloads/world_digital_competitiveness_yearbook_2017.pdf (Accessed 23 April 2019).

The official site of the United Nations (2017), “Measuring inequality with the Inequality-Adjusted Human Development Index (IHDI)“, available at: http://hdr.undp.org/en/data (Accessed 23 April 2019).

The official site of global research organization The Institute of Economics and Peace (2017), “Global Peace Index“, available at: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf (Accessed 8 April 2019).

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи