АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА КИЄВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Valeriia Loiko
  • Anna Zatelepa
Ключові слова: Київ; підприємство; підприємництво; аналіз; динаміка; розвиток; перспективи; євроінтеграція.

Анотація

У статті розглянуто динаміку кількості підприємств міста Києва за період 2013-2017 рр. Зроблено висновки щодо збільшення кількості підприємств кількість які, відносяться до наступних видів діяльності: сільського, лісового та рибного господарства – 13,33%; охорони здоров’я – 9,86%; операцій з нерухомим майном – 8,85 %; діяльності у сфері обслуговування- 8,08 %; транспорту – 3,75%. Динаміка кількості підприємств інших видів діяльності мала тенденцію до зниження, а саме: будівництва – 14,02%; фінансової діяльності – 6,73%; професійної, наукової та технічної діяльності – 8,64%; надання інших видів послуг – 5,80%; освіти – 2,41%; оптової та роздрібної торгівлі – 0,8 %; інформації та телекомунікацій – 0,11%. Темпи росту кількості підприємств міста Києва за досліджуваний період уповільнилися та найбільшу частку займають підприємства наступних видів економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля (31,29 %); професійна, наукова та технічна діяльність (14,09 %); операції з нерухомим майном (9,68%); будівництво (9,01%); промисловість (8,99%). Негативна динаміка зменшення обсягів виробництва продукції за досліджуваний період 2013-2017 рр. спостерігалася на підприємствах наступних видів економічної діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 2,4 %, металургійного виробництва – на 6,3 %, машинобудуванні – на 20,4 %, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 20,9 %. Продовжує негативно впливати на розвиток промислового комплексу зростання вартості сировинних ресурсів, електроенергії та газу, високий рівень зношеності виробничих фондів.

Посилання

Офіційний сайт Головне управління статистики м. Києва. Діяльність підприємств. Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація). URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2559〈=1.

Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Соціально-економічний розвиток. Річні звіти про діяльність КМДА. Річний звіт м. Києва 2014-2017. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/richnyy-zvit-mkyieva.html.

Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Стратегічний розвиток. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html.

Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 рр. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/programa-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva-na-20182020-roky.html .

Official site of the Main Department of Statistics of Kyiv. “Activity of enterprises. Number of enterprises by type of economic activity with distribution to large, medium, small and micro enterprises (annual information)”, available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2559〈=1 (Accessed 26 April 2019).

The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA). “Activity. Socio-economic development. Annual reports on activity of KSCA. Annual report of Kyiv 2014-2017”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (Accessed 26 April 2019).

The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA). “Activity. Strategic development. The development strategy of the city of Kyiv until 2025”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (Accessed 27 April 2019).

The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA). “Activity. Program of Economic and Social Development of Kyiv for 2018-2020”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/programa-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva-na-20182020-roky.html (Accessed 27 April 2019).

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи