Publication Ethics and Malpractice Statement

Редакційна політика та етичні норми

 

Політика відкритого доступу

Журнал “Agrology” є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк у ньому вільні. Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанта.

 

Принципи

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності в прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

 

Публікаційна етика

Редакція журналу “Agrology”, видавцем якого є Дніпровський державний аграрно-економічний університет, підтримує певний рівень вимог під час добору та прийому статей, що подаються до редакції журналу.

В основу публікаційної етики журналу покладені стандарти якості наукових робіт, їх викладу, прийняті світовим науковим співтовариством, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання. Усі представлені для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія, редакція залишають за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів, редколегії, редакції.
 2. Редакційна колегія, редакція:
 • неупереджено розглядають всі рукописи, що надійшли до розміщення в журналі, оцінюючи їх належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів), і виносять справедливе і неупереджене рішення по кожній з них. Забезпечують об’єктивний процес рецензування;
 • можуть відхилити рукопис без рецензування, якщо вважатимуть, що робота не відповідає профілю журналу;
 • виступають проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи в декілька журналів, багаторазового копіювання вмісту статті в різних роботах, проти введення громадськості в оману щодо реального внеску авторів у публікацію;
 • мають право вилучити навіть опубліковану статтю за умови з’ясування порушення чиїхось прав або загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення матеріалу редакція повідомляє як автору, який представив статтю, так і організації, де була виконана робота.

Редактор – основний творчий працівник в журналі, який безпосередньо відповідає за редагований оригінал, його структурний, інформативний, науковий і мовно-стилістичний рівень. У завдання редактора входить професійно “провести” доручений йому оригінал усіма етапами редакційно-видавничого процесу – від редагування авторського оригіналу до перетворення його в конкретний вид видавничої продукції та випуску в світ.

 1. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану зі змістом рукопису, який знаходиться на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього матеріалу. Після позитивного висновку редактора стаття публікується в журналі і розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 2. Матеріали сайту, електронного журналу або проекту, відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкованою) без попередньої письмової згоди редакції журналу. У разі використання опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 3. Редактори, автори і рецензенти повинні повідомляти про свої інтереси, які можуть вплинути на об’єктивність кожного при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні.
 4. Запобігання протизаконних публікацій є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

 

Етичні зобов’язання авторів

Сам факт подачі матеріалів для публікації в журналі “Agrology” підтверджує авторство, а також угоду автора з тим, що прийняті від нього матеріали можуть розміщуватися в Міжнародних електронних базах даних. При цьому авторські права в повному обсязі зберігаються за авторами опублікованих матеріалів.

Рукопис, надісланий до видання або на рецензію, є конфіденційним документом.

 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб представити точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні показати свої результати чітко і однозначно, без спотворення отриманих даних або маніпулювання ними.
 2. Автори статей:
 • несуть повноту відповідальності не тільки за їх зміст, а й за сам факт публікації;
 • зобов’язані повідомити редактору про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукопису;
 • повинні чітко вказати в роботі джерела всієї процитованої або представленої інформації, належним чином оформивши посилання на них відповідно до нормативних вимог.
 1. Неприпустимим є подання плагіату як оригінальної роботи або пропозиції опублікувати статтю, яка раніше вийшла з друку, тобто була вже надрукована. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори таких матеріалів.
 2. Співавторами статті повинні бути ті особи, які внесли свій науковий доробок у представлену роботу і поділяють відповідальність за отримані результати. Автор представляє рукопис до публікації, гарантує те, що до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства, і бере на себе відповідальність за згоду решти авторів статті на її публікацію в журналі.
 3. Редколегія має право відмовити в публікації статті за недотримання умов вимог редакції.
 4. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 5. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 6. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.
 2. Рукопис, надісланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 3. Усі члени редакційної колегії журналу є рецензентами.
 4. Редколегія залишає за собою право додатково призначати незалежного рецензента.
 5. Рецензент повинен:

а) надати об’єктивну оцінку якості рукопису, визначити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам; шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

б) звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом;

в) достатньо переконливо обґрунтувати свої висновки;

г) своєчасно надати відгук на рукопис.

 1. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.