Journal History

У середині 2018 року Міністерство юстиції України зареєструвало періодичне наукове фахове видання ‒ журнал відкритого доступу до інформації “Agrology”, який пройшов міжнародну реєстрацію, має серіальні номери 2617-6106 (print); 2617-6114 (online). Укладено договір з CrossRef на реєстрацію DOI. Журнал використовує найбільш об’єктивну, незалежну оцінку матеріалів ‒ подвійне сліпе рецензування.

Редакційна політика журналу “Agrology” базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, високої вимогливості до якості представлених до друку матеріалів.

Журнал “Agrology” створений на базі наукового журналу “Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету” (пізніше аграрно-економічного). “Вісник…” видавався з 1998 року, протягом 20 років був включений до Переліку фахових видань зі сільськогосподарських, технічних, економічних та ветеринарних наук. Матеріали журналу індексувалися в Міжнародних наукометричних базах даних. Останній номер журналу “Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету” опублікований за № 1‒2(47) 2018 року.

У різні роки головними редакторами журналу “Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету” були доктор біологічних наук, професор, академік УААН Микола Трохимович Масюк; професор, академік УЕАН Володимир Ілліч Шемавньов; доктор наук з державного управління, професор Анатолій Степанович Кобець.

Учена рада Дніпровського державного аграрно-економічного університету затвердила головним редактором фахового видання “Agrology” доктора сільськогосподарських наук, професора Юрія Ігоровича Ткаліча.